ENBG
 
 
Производство и ремонт на промишлени ел. табла
 
 

 

Фирмата извършва проектиране, изработка, монтаж и пускане в експлоатация на:

 

  • Електрически табла за електроразпределение

 

  • Електрически табла за регулиране и измерване

 

  • Електрически табла за автоматизация и контрол на процеси и машини

 

 

 

 
 
 
 
 
design and development by