ENBG
 
 
Ролкови транспортьори
Изработват се в голямо разнообразие от размери и материали. Намират широко приложение при транспорт на потребителски стоки, готова продукция, опаковка и логистика. Подходящи са за транспортиране на материали в затворени помещения.
Ролковите транспортьори се делят на моторизирани (с електромотор) и безмоторни, които зависят от ръчно бутане или гравитация за движение.
 
 
 
Лентови конвейери
Транспортните ленти представляват устройства с прекъснато или непрекъснато действие за транспортиране в хоризонтално или наклонено направление на насипни продукти и пакети.
Лентовите транспортьори са едни от най-често срещаните в индустрията и служат за придвижване на много и различни видове продукти. Могат да се изработват в различни дължини и широчини.
 
 
 
Елеватори
Системите от елеватори са изключително удачни когато трябва да се оползотвори максимално мястото в производството. Чрез придвижване на продукта във вертикална посока оптимизирате място, а освен това много от процесите по обработка на продукти изискват тяхното извеждане и подаване към различни модули - пълначни машини, дозатори и други. 
 
 
 
Пластинчати конвейери
Този тип транспортьори дават неограничени възможности за конфигурации и оформление. Подходящи са за транспортиране на кутии, бутилки и различни опаковани продукти. Могат да се изработват в различни дължини и широчини. Пластините могат да бъдат пластмасови или стоманени с различни широчини. 
 
 
 
Транспортьори с модулна лента
Модулните ленти са съставени от индивидуални сегменти или модули, свързани заедно. Този дизайн позволява гъвкавост и лесно променяне на дължината или конфигурацията на лентата, в зависимост от конкретните нужди на приложението. Транспортьорите с модулна лента се използват широко в промишлени среди за транспортиране на стоки, продукти и материали с различни форми и размери. 
 
 
 
Трансферни системи с палета
Системата за трансфер е предназначена за транспортиране на работни палета с товар. Тя разполага със стандартизирани модулни блокове, които могат да бъдат комбинирани по различни начини, за да създадат една обща система. Модулният дизайн позволява икономичното използване на производствени ресурси. Всички компоненти са проектирани да бъдат надеждни и да гарантират висока оперативна безопасност. 
 
 
 
 
 
design and development by