ENBG
 
 
Производство на нестандартни машини за индустриална автоматизация
Производство на машини и линии, съоръжения и нестандартно оборудване е една от дейностите на МАСТЕР ООД. Ние извършваме конструиране, проектиране, производство и внедряване на машини по задание на клиента, с цел автоматизиране на различни процеси от производството.

 • При предоставено от клиента задание, входни параметри и изисквания за даден производствен процес се създава концепция и идеен проект за машина или система от машини.   
 • Въз основа на идейния проект се изготвя офера за цена
 • След утвърждаване и финализиране на заданието се преминава към следващия етап 3D проектиране и изготвяне на 2D чертежи на елементите от модела. Готовите чертежи се изпращат за производство.
 • МАСТЕР ООД ще създаде за вас поръчкова нестандартен тип машина, съобразена с всички нормативни наредби и стандарти, необходими за постигане на най-голяма функционалност на производствения процес.
 
 
 
 
 
Машина за сглобяване и контрол на WITOL
Операторът ръчно поставя 4бр. пластмасови шайби за изработката на 4бр Witol-а в гнездата на работната устaновка. След натискане на бутона „СТАРТ ЦИКЪЛ“ се стартира автоматичен цикъл за сглобяване на компонентите един към друг и проверка на крайния продукт. 
 
Станция 1:   Ръчно залагане на 4бр пластмасови шайби
Станция 2:   Автоматично залагане на 2бр винтове
Станция 3:   Автоматично залагане на 2бр винтове
Станция 4:   Автом. набиване на шайбите във винтовете
Станция 5:   Автоматично залагане на 2бр гайки
Станция 6:   Автоматично залагане на 2бр гайки 
Станция 7:   Автом. завиване на 2 компл. винтове и гайки
Станция 8:   Автом. завиване на 2 компл. винтове и гайки
Станция 9:   Контролно измерване
Станция 10: Разделяне на годни/негодни 
 
 
 
Вертикална заваръчна машина за еко филтри
1. В единия край на машината се подават два предварително сглобени единични филтъра.
2. Машината ги подготвя за заварка, като нагрява пластмасовите им капачки.
3. От другата страна на машината се подава хартиен компонент.
4. Машината позиционира хартиения компонент между двата подготвени филтъра.
5. Заваряването се извършва чрез притискане на нагретите капачки към хартиения компонент.
6. Резултатът е троен филтър.
 
 
 
Автоматично зареждане и разтоварване на машина за фрезоване с ЦПУ

1. Портална машина за Фрезоване, Пробиване и Разкрой, с ЦПУ

 • Работна площ: 3051 х 2139 mm 
 • Работен ход по ос Z: 100 mm
 • Точност на позициониране: 0.01 mm 
 • Контролер: SoftServo/CS-LAB
 • Работна маса: Камерна вакуум маса
 • Софтуер: MASTER - Mach/SoftServo
 • Шпиндел мотор HSD: 7,5 kW/24 000 rpm 

 

2. Автоматична зареждаща станция за зареждане на машина за фрезоване

3. Транспортна лента за разтоварване на обработени детайли 

 
 
 
Машина за снемане на фаски
Тази машина е предназначена за снемане на праволинейни фаски с наклон от 30О до 60О върху заготовки от листов материал със следните размери:
Дебелина: 5…20 мм; Ширина: 100…1000 мм;
Дължина: до 3000 мм
 
 
 
Четири-шпинделна машина за разпробиване
Машината е предназначена за пробиване на шест броя отвори с диаметър 4Хø2.8мм и 2Хø4.5мм на предварително зададени места.
 
 
 
Линия за асемблиране
 
 
Линия за асемблиране с палета
 
 
Развалцоваща станция
 
 
Машина за асемблиране
 
 
Линия за обмазване и редене на блатове за сладкарски изделия
1. Обмазване на блад с крем
2. Позициониране на блат върху втора линия
3. Обмазване на следващ блат
4. Позициониране на следващия блат върху предходния
5. Позициониране на трети необмазан блат върху предходните
6. Придвижване на слепените блатове през калибрираща ролка
7. Извеждане на блатовте до крайна пзиция за ръчно аранжиране 
 
 
 
Линия за сортиране на опаковки
Сортираяне на кутий с клечки за уши  
по цветове в 3 или 4 редици
 
 
 
Машина за асемблиране
 
 
Станция за тестване на оператор за автоматични врати
 
 
 
 
design and development by