ENBG
 
Нашата фирма

 

// основаване

ЕТ ЯНИЦА -1994г.

2005г. фирмата се преобразува в МАСТЕР ООД

 

// управител

инж. Валентин Якимов

 
Контакти

//централен офис и магазин

гр. Русе
бул. Липник 123
тел: 0885 16 18 11
тел: 0885 18 90 14
ruse@master-bg.com

 

 

 

 
 
НОВИНИ

 

 

 
 
 
10.04.2023

МАСТЕР ООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на МАСТЕР ООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на  качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на МАСТЕР ООД.

Общата стойност на проекта е 508 672.00 лева, от които 254 336.00  лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.

 
 
 

12.09.2022

 „МАСТЕР” ООД успешно защити проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Основната цел на проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност. В рамките на проекта предприятието предвижда закупуване и инсталиране на ново енергийно-ефективно оборудване за нуждите на производството.   

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват подобряване на енергийната ефективност на „МАСТЕРООД, понижаване на енергийната му интензивност, повишаване на конкурентоспособността, както и продължаване на инвестиционните намерения на предприятието. Благодарение на изпълнение на проекта, излизайки от пандемията, компанията ще бъде по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи.

Общата стойност на проекта е 187 392,50 лева, от които 93 696,25 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 93 696,25 лева национално съфинансиране.

 

 
 
 

01.06.2022

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0906-C01 , Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бенефициент: МАСТЕР ООД
 

Обща стойност: Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00
 лв.
европейско и 
7 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 
11.05.2022 г.

Край: 11.08.2022 г. 

 

 

 

 
 
 

20.03.2020  

 

 Проект и главна цел: Подобряване на производствения капацитет в МАСТЕР ООД. Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на "МАСТЕР" ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване, представляващо дълготрайни материални активи (ДМА). 

  

 

Бенефициент: МАСТЕР ООД
 
Обща стойност: 623 000.00 лв., от които 370 685.00 лв.
европейско и  65 415.00           лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 14.02.2020 г.
Край: 14.02.2021г.

   


 
 
 
15.01.2020

Възползвайте се от новия ни интерактивен каталог на произвежданите от нас пневматични цилиндри.

 

Инструкции за ползване:
Посредством падащите менюта, можете да посочите параметрите на желания пневматичен цилиндър - серия, диаметър на буталото, тип на резбата и ход на цилиндъра. След подбора на параметрите, автоматично се зарежда продуктовия код, чертеж и 3D модел на избрания цилиндър. В раздела "Технически данни" е поместена  информация относно изискванията към флуида, температурния диапазон и силата, в зависимост от налягането, при което се експлоатира цилиндъра. Допълнително можете да изберете подходящи крепежни елементи и аксесоари.

 

Може да разгледате каталога от ТУК

 

 
 
 
28.03.2014

„МАСТЕР“ ООД успешно внедри и получи сертификат за система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015 от TÜV NORD CERT GmbH.

 
 
 

 

 Търсим търговски представители за България. Ако за Вас представлява интерес - свържете се с нас на

e-mail: Valentin.Yakimov@master-bg.com

 

 Търсим търговски представители за Румъния. Ако за Вас представлява интерес - свържете се с нас на

e-mail: Valentin.Yakimov@master-bg.com

 

 

 

 
 
 


Информационен бюлетин

 
 
 

Търговия с:

 • пневматика и хидравлика
 • електроапаратура Н.Н.
 • електромотори
 • технически пластмаси и лепила
 • апаратура за измерване, показване и регулиране на ниво, температура, налягане, дебит
 • кабели и кабелна арматура
 • линейна техника - CNC машини и компоненти, серво и стъпкови мотори и задвижвания, линейни модули, алуминиеви профили
 • съчмено винтови двойки
 • монтажна техника
 • манипулатори
 • спирателна и регулираща апаратура 
 
 
 

Производство на:

 • пневматични и хидравлични цилиндри
 • кранови релсови системи
 • манипулатори, хващачи
 • транспортни ленти
 • машини за ориентация, подреждане, транспортиране, дозиране, опаковане на продукти
 • дидактични стендове
 • CNC системи
 
 
 

Проектиране, изпълнение и монтаж на:

 • ел. табла
 • разпределителни, контролни, управляващи

Автоматизация на технологични процеси

Инженеринг, сервиз

 • Извършва профилактика и техническа поддръжка, гаранционен, извънгаранционен сервиз и аварийно обслужване на повдигателни съоръжения и техника

 

 
 
 
 
 
design and development by